Android Talks Podcast Artwork Image

Android Talks

Patryk Kosieradzki

Podcast, z którego dowiesz się jak pisać dobrze aplikacje na Androida, kładąc szczególny nacisk na architekturę, bezpieczeństwo, testy oraz biblioteki i narzędzia, z których warto korzystać. Zapraszam do słuchania, Patryk Kosieradzki | patrykkosieradzki.com
Episodes